Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia dan janganlah engkau mematuhi orang yang Kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran Kami di dalam Al-Quran, serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah-lakunya pula adalah melampaui kebenaran.(Al-Kahfi:28)
Tutup
HELLO

PERJUMPAAN SAMTTAJ86 2008

25 Disember 2008


Nizam (Tengik)...Nizam (Tengik)...Dr. Hasani...Hisham Bakar(bzzzz)...Acik(kembar boda)...Zailan Jauhari(menyot)...Nurul Anuar (Bob)...Bob sg tengi (Bob)...Sujak...Jamsari Ahmad...Zamri Sajari

STATUS PERJUMPAAN

Perjumpaan Pertama
Tarikh:24 Disember 2006
Tempat:Restoran Mamak di Seksyen 11, Shah Alam
Pengurus:Saudara Paklen bersama rakan SAMTTAJ
Penaja:Tabung SAMTTAJ86
Kehadiran:Lebih kurang 20 ke 30 ahli

Perjumpaan Kedua
Tarikh:24 Disember 2007
Tempat:Restoran Darul Ehsan, Seksyen 9 Shah Alam
Pengurus:Saudara Paklen bersama rakan SAMTTAJ
Penaja:Tabung SAMTTAJ86
Kehadiran:Lebih kurang 30 ke 40 ahli

Perjumpaan Ketiga
Tarikh:24 Disember 2008
Tempat:Hotel Carlton Holiday,Shah Alam
Pengurus:Saudara Paklen bersama rakan SAMTTAJ
Penaja:Saudara kita Dato' Zailan Jauhari
Kehadiran:Lebih kurang 30 ke 40 ahli

RINGKASAN....
*SAMTTAJ86 berterimakasih kepada Saudara Paklen bersama rakan SAMTTAJ yg lain kerana membentuk satu jaringan hubungan komuniti bekas pelajar SAMTTAJ (khususnya pelajar tahun 1986) dan SAMT Hishamuddin yang berteraskan usahasama dan semangat kekitaan yang utuh melalui perkongsian idea dan maklumat serta daya kreativiti dan kepakaran ke arah memperoleh manfaat dan kepentingan bersama.
*SAMTTAJ86 juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada saudara Zailan Jauhari yang bermurah hati menaja perjumpaan pada tahun 2008 ini dengan keadaan suasana perjumpaan begitu selesa sekali.
*SAMTTAJ86 juga berterimakasih kepada ahlinya yang mengeluarkan sumbangan Ikhlas untuk Tabung SAMTTAJ86 dan sudi menghadirkan diri ke perjumpaan setahun sekali ini.

Loading...
Loading...

PC FAIR 2011

EDUWEBTV

Akhbar Online

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Best view with Mozilla Firefox and Internet Explorer with Compatibility Mode